Możliwość przekazywania 1% kwoty swojego corocznego podatku, należnego państwu pojawiła się w Polsce już kilka lat temu. Dzięki niej, każdy Polak może samodzielnie decydować, jaką fundację OPP (Organizację Pożytku Publicznego) wesprze. Jak przekazać 1% podatku? Wystarczy jedynie wskazać numer KRS organizacji na formularzu PIT, a Urząd sam zweryfikuje poprawność wszystkich wyliczeń, a następnie określoną kwotę przeleje na rachunek bankowy wybranej organizacji. Im więcej osób zdecyduje się na dokonanie takiej dotacji, tym wyższe przelewy będą napływać do określonych organizacji.

fundacja opp

Korzyści z przekazywania podatku

Dla większości osób największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że mogą wesprzeć jakąś osobę lub całą organizację nawet niewielką kwotą, ale nie muszą nią opłacać podatków, które i tak są wysokie. Poza tym, nic to nie kosztuje, ponieważ należy jedynie zaznaczyć odpowiedni check box i wskazać numer KRS organizacji. Obywatel nie musi zajmować się tym, jak przekazać 1% podatku, ponieważ wszystkim zajmuje się już właściwy Urząd Skarbowy.

Zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2018

Osoby rozliczające się z podatku na początku 2019 roku, powinny wiedzieć, że pojawiły się pewne zmiany w procesie rozliczeń. Przede wszystkim, nie ma w większości przypadków konieczności wypełniania formularza PIT i składania go w urzędzie. Ten sam zrobi to w naszym imieniu, na podstawie zeznań pracodawców. Pozostałe dane zostaną zaciągnięte z zeznania za rok poprzedni. Oznacza to więc, że dane KRS organizacji, której przekazywaliśmy 1% swojego podatku w roku 2018, w tym roku pozostaną niezmienione. Oczywiście, można złożyć we właściwym urzędzie dyspozycję dokonania zmiany Organizacji Pożytku Publicznego i najlepiej zrobić to jak najszybciej, zanim jeszcze urząd rozpocznie rozliczanie. Jeżeli ktoś chce z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, zmuszony będzie do wypełnienia zeznania i zaznaczenia odpowiedniego pola. Urzędy Skarbowe nie będą tego bowiem robiły samodzielnie za swoich podatników.