Już od połowy 2015 roku strony internetowe administracji publicznej powinny być dostosowane do osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że każdy serwis tego rodzaju musi posiadać udogodnienia pozwalające osobie niepełnosprawnej bez problemu poruszać się po stronie i odczytywać znajdujące się na niej informacje. Coraz częściej jednak rozwiązania dostosowane dla osób niepełnosprawnych decydują się wprowadzić także inne serwisy internetowe, na które przepisy nie nakładają tego obowiązku.

Do kogo ma być przystosowana strona?

Jak wynika z treści rozporządzenia, serwisy internetowe powinny być dostosowane do osób niepełnosprawnych, wśród których należy wyróżnić tych z niepełnosprawnością ruchową, ale także osoby niewidome czy niedosłyszące.

Serwisy internetowe a obowiązek wprowadzenia zmian

Warto wspomnieć, że choć nie wszystkie strony www muszą być dostosowane dla osób niepełnosprawnych, to takie rozwiązanie powinno być raczej standardem. Należy bowiem pamiętać, że obecnie wiele niepełnosprawnych korzysta z internetu i wyszukuje za jego pomocą niezbędne informacje, czy korzysta z danych usług lub nawet robi zakupy. Odpowiednio dostosowane witryny z pewnością ułatwiły by takim osobom sprawne poruszanie się po internecie.

serwisy internetowe

Jak dostosować stronę www?

Istnieje kilka wytycznych, zgodnie z którymi należy dostosować stronę dla osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim filmy prezentowane w danym serwisie powinny mieć napisy, by osoba niesłysząca mogła zapoznać się z zamieszczaną na stronie treścią. Niezwykle ważna jest także treść na stronie, która powinna mieć jasną strukturę. Należy zadbać także o kolorystykę strony, pamiętając, że przy zbyt swobodnym wyborze kolorów osoby słabo widzące będą mieć spore trudności z odczytaniem zamieszczonego tekstu.

Publikacja dokumentów

Przy publikacji dokumentów trzeba zamieścić oryginały, a nie ich skany. Należy bowiem pamiętać, że osoby niewidome korzystające z komputerów najczęściej posiadają specjalne czytniki, których zadaniem jest przetwarzanie tekstu ze strony na dźwięk. W przypadku treści opublikowanej na obrazku urządzenie nie będzie w stanie jej odczytać.

Zdjęcia i grafiki

W przypadku zdjęć i grafiki należy zadbać o tak zwane opisy alternatywne. Konieczność zamieszczenia tych opisów również związana jest z kwestia korzystania z czytników przez osoby niewidome. Dzięki odpowiedniemu opisowi użytkownik będzie mógł bowiem dowiedzieć się, co znajduje się na ilustracji.

Pozostałe kwestie

Przy dostosowywaniu serwisu internetowego należy zwrócić także uwagę na język. Powinien on być prosty i przystępny dla przeciętnego użytkownika, a nie tylko dla specjalistów, choć ta uwaga nie tyczy się oczywiście specjalistycznych opisów technicznych produktów. Dużym ułatwieniem jest także umożliwienie powiększenia tekstu zarówno na stronie głównej, jak i na każdej z podstron, co z pewnością pozwoli na zapoznanie się z treścią osobom niedowidzącym. Niektóre strony wprowadzają także możliwość wybrania jednej z dwóch wersji kontrastowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Warto też pamiętać o osobach mających problem z obsługą myszki komputerowej i umożliwić im poruszania się po witrynie za pomocą klawisza TAB.