Pod specyficzną nazwą, którą jest Baza Usług Rozwojowych tkwi wiele elementów związanych z edukacją i rozwojem osobistym pracowników. Szczególnie ważne i istotne okazuje się dostrzeżenie kwestii związanych bezpośrednio z tym, czym jest choćby konkretnej klasy szkolenie dedykowane dla pracowników przedsiębiorstwa. W ramach takich rozwiązań, jak BUR możliwe jest odnalezienie idealnych szkoleń dla swoich pracowników ich zgłoszenie do udziału w ramach tych szkoleń.

Jak organizowane są i kto płaci za tego rodzaju szkolenia?

Tego rodzaju szkolenia opłacane są najczęściej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który zajmuje się kwestiami związanymi z inwestowaniem w kapitał ludzki. Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozwijanie indywidualnych kompetencji pracowników oraz osób działających w społeczeństwie – wszystko dla tworzenia miejsc pracy oraz rozwijania lokalnej gospodarki. Firmy zatrudniające pracowników mogą się zapoznać z licznymi programami, które są prowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rejestracja do całości programu odbywa się za pośrednictwem usług takich jak BUR, czyli Biura Usług Rozwojowych. To właśnie te biura administrują programami w ramach funduszy unijnych oraz zajmują się pozyskiwaniem zgłoszeń dla potrzeb organizacji danego szkolenia. Również w celu przeprowadzenia eventu edukacyjnego są pozyskiwani specjalni nauczyciele, którzy szkolić mogą pracowników zarówno w zakresie praktycznych umiejętności, jak i bardziej interpersonalnych narzędzi, które mogą być przydatne w firmie oraz życiu prywatnym.

BUR

Czy trudno zarejestrować się w ramach BUR?

Absolutnie nie! Jest to bardzo proste zadanie i wystarczy kilka minut, aby móc zgłosić pracownika do szkolenia finansowanego w ramach Środków Unijnych. Są to idealne opcje dla młodych pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz szansa dla wielu firm, które za pomocą szkoleń mogą nadganiać zaległości naukowe i dydaktyczne pomiędzy polską, a innymi krajami – szczególnie tymi leżącymi na zachodzie. W ramach BUR odnajdziemy wszystko, czego potrzeba naszym pracownikom!