przetwornik różnicy ciśnień

Pomiary ciśnienia kwalifikują się do tak zwanych pomiarów krytycznych w przypadku układów hydraulicznych. Ciśnienie jest de facto parametrem warunkującym przepływ – a konkretniej ujmując, różnica ciśnień pomiędzy punktem początkowym i końcowym warunkuje zaistnienie przepływu cieczy lub gazu. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób realizowane mogą być pomiary ciśnieniowe?

 

Czym w ogóle jest ciśnienie?

Zgodnie z klasycznymi fizycznymi zasadami, ciśnieniem określa się siłę (F), która oddziałuje na konkretną jednostkę powierzchni – opisanych zgodnie z jednostkami SI. W tym układzie jednostką ciśnienia jest Pascal (1Pa= 1N/m2). Ciśnienie mierzone może być przez układy wykorzystujące nie tyle jednostki układu SI. Pierwotnie ciśnienie oceniane było na podstawie różnic w wysokości słupa wody lub później – rtęci. Stąd pierwotnie jednostką ciśnienia określano np. 1 mmHg, czyli jeden milimetr słupa rtęci. Wciąż jest to przyjęty standard w medycynie oraz niektórych badaniach laboratoryjnych, jako skuteczna metoda obiektywizacji i porównywania poszczególnych parametrów ciśnienia w danych układach.

przetwornik różnicy ciśnień

Zastosowanie pomiarów ciśnienia w hydraulice

Przepływ, a konkretnie jego ciśnienie jest wypadkową wartością różnicy ciśnień pomiędzy dwoma miejscami – im wyższe ciśnienie, tym wyższa prędkość przepływu cieczy w danym układzie. Widać więc, że pomiar ciśnienia dla potrzeb hydrauliki jest nad wyraz istotny. Dlatego też stosuje się profesjonalne urządzenia pomiarowe, jak choćby przetwornik ciśnienia, który pozwala mierzyć ciśnienie w oparciu o tzw. zjawisko piezoelektryczne i generowanie analogowego sygnału elektrycznego w układzie, który często może ulegać wzmocnieniu przez specjalistyczne układy. Urządzeniem służącym do pomiaru ciśnienia jest manometr, chociaż istnieje również przetwornik różnicy ciśnień, który obrazuje nie wartości bezwzględne ciśnienia, a konkretną wypadkową pomiędzy punktami krańcowymi instalacji hydraulicznej.

 

Dokładny pomiar ciśnień jest bardzo ważny w zachowaniu przepływu, a więc i poprawnej pracy instalacji przesyłowej oraz urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych.