prawo Unii Europejskiej w Profinfo.pl

Wejście Polski do wspólnoty europejskiej przyniosło wiele dobrego dla gospodarki. Na każdym kroku można spotkać inwestycje, które zostały sfinansowane z Funduszy Europejskich. Dotacje umożliwiły wielu osobom osiągnięcie niezależności finansowej, ze względu na pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu spadł poziom bezrobocia, a młodzi przedsiębiorcy mają możliwość rozwijania swoich biznesów, korzystając przy tym ze środków unijnych.

Czym są dotacje unijne?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to ważny krok w osiągnięciu stabilizacji finansowej oraz poprawy jakości życia. Nie każdy mógł pozwolić sobie na rozkręcenie własnego biznesu, gdyż wiązało się to z koniecznością posiadania oszczędności, które można było przeznaczyć na założenie swojej firmy. Dotacje unijne to forma wsparcia finansowego dla młodych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na biznes i potrzebują środków na jego realizację. Takie dofinansowanie jest bezzwrotne i musi zostać w całości wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności, takich jak zakup sprzętu, wynajem lokalu czy inwestycja w zaplecze techniczne.

prawo Unii Europejskiej w Profinfo.pl

Kto może starać się o dotację?

W zależności od programu, z dotacji unijnych może skorzystać prawie każdy, kto spełnia wymogi formalne. Głównym kryterium jest tu wiek, gdyż niektóre fundusze na rozpoczęcie działalności skierowane są do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczą się i nie pracują. Drugą kategorię stanowią bezrobotni, którzy ukończyli 30 lat i ze względu na sytuacje na rynku lokalnym, mają trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia. Pomoc finansowa jest głównie skierowana do osób, które są w trudnej sytuacji ze względu na niskie kwalifikacje, niepełnosprawność czy wiek uniemożliwiający znalezienie stałego zatrudnienia. Więcej na temat Funduszy Unijnych możesz przeczytać w dostępnych publikacjach książkowych. Szerokie zestawienie pozycji znajdziesz na stronie księgarni https://www.profinfo.pl/sklep/unia-europejska.html. Książki napisane są przystępnym językiem i stanowią źródło przydatnych informacji dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, wykorzystując przy tym dotacje unijne.

Czy dotacja unijna to dobry pomysł?

Otrzymanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych to skomplikowana droga i wymaga zaangażowania ze strony przedsiębiorcy. Najważniejszy jest dobry biznesplan oraz znalezienie programu, który będzie zgodny z profilem planowanej działalności. Dotacje unijne są nieocenionym wsparciem, dlatego warto się starać o dofinansowanie tym bardziej, że w przeciwieństwie do kredytu, dotacja jest bezzwrotna.