Wraz z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych ochrona cyberprzestrzeni stała się obecnie głównym obszarem działań w zakresie bezpieczeństwa całej infrastruktury państwowej. W walce z cyberprzestępcami niezbędna jest obecnie cała armia wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie umiejętności w skutecznej organizacji bezpieczeństwa systemów oraz sieci teleinformatycznych. Za przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne specjalistów w tej dziedzinie są obecnie odpowiedzialne przede wszystkim polskie uczelnie wyższe.

Globalna sieć, globalny terroryzm

Współczesne systemy informatyczne są w stanie gromadzić ogromne ilości informacji, umożliwiają prowadzenie nadzoru nad prawidłowym działaniem wielu kluczowych obszarów gospodarczych i społecznych państwa, a także odpowiadają za skuteczność i bezpieczeństwo w sferze obronności militarnej kraju. Energicznemu rozwojowi społeczeństwa informacyjnego wraz z globalną ekspansją sieci internetowej, towarzyszy coraz szybsze przenikanie różnych aspektów ludzkiej aktywności w wirtualnej rzeczywistości. Korzystają z niej również terroryści, dla których cyberprzestrzeń jest doskonałym narzędziem do prowadzenia negatywnie zmotywowanej działalności politycznej oraz gospodarczej. Po lądzie, morzu i przestrzeni powietrznej, cyberprzestrzeń to kolejny obszar, na którym współczesny świat musi się zmierzyć z globalnym terroryzmem.

Specjalistyczne studia inżynierskie w Warszawie

Jedną z polskich uczelni, która kształci przyszłych strażników bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest warszawska Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (UTH). Studia w UTH na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferują podjęcie specjalistycznego kształcenia na specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Studia inżynierskie w Warszawie II stopnia przygotowują studentów do walki z wirtualną przestępczością w wielu obszarach funkcjonowania infrastruktury państwowej. Praktyczny program nauczania przygotowuje absolwentów UTH do pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa pod kątem umiejętności definiowania i przeciwdziałania zagrożeniom w systemach teleinformacyjnych, wskazywania i wdrażania procedur oraz zaawansowanych rozwiązań zabezpieczających przed wirtualnymi atakami, a także budowania i wykorzystywania bezpiecznych systemów i sieci teleinformatycznych. Studia inżynierskie w Warszawie są realizowane na Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Nikt nie jest bezpieczny

Ilość przestępstw dokonanych za pośrednictwem internetu jest zatrważająca. Specjaliści podają, że liczba ataków hakerskich na świecie rośnie w tempie ponad 700 proc. rocznie. Co godzinę na całym świecie dochodzi do blisko 970 ataków na infrastrukturę informatyczną różnych instytucji, przedsiębiorstw czy też państw. Tylko w 2017 roku zaatakowane zostały m.in. strony rządowe wielu państw (np. Holandia), wszelkiego rodzaju instytucje finansowe (np. brytyjska firma Wonga, Bank UniCredit), prezydenckie strony internetowe (np. prezydenta Czech i Ukrainy), strategiczne obszary gospodarcze (m.in. amerykańskie elektrownie atomowe, sieć energetyczna Irlandii), telefony komórkowe (zhakowano telefony żołnierzy NATO), a nawet infrastruktura kliniki chirurgii plastycznej na Litwie. Jak więc widać żaden obszar współczesnej działalności nie jest obecnie bezpieczny.

Również Polska jest celem wzmożonych ataków hakerskich głównie ze strony rosyjskiej. Dochodzi do nielegalnej ingerencji informatycznej przede wszystkim w strategiczne przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe, jednak jak przekonują przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo państwa, wszelkie ataki zostały odparte.