projekt jeremie 2

Projekt Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy Jeremie, która była wdrażana w latach 2007-2013, jako forma pomocy oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Projekt Jeremie 2 korzysta z doświadczeń zdobytych podczas realizacji poprzedniej inicjatywy, w ramach której wspartych finansowaniem zostało 1550 przedsiębiorstw z sektora MŚP, a łączna kwota wsparcia dla tego sektora wyniosła 122 mln zł.

Wsparcie sektora MŚP

Projekt Jeremie 2 (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest realizowany w województwie łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w wyżej wymienionych regionach, a także dla firm będących w fazie start-up. Projekt Jeremie powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którego celem jest pozadotacyjne wsparcie sektora MŚP.

projekt jeremie 2

Przeznaczenie projektu Jeremie 2

Celem uczestnictwa w projekcie Jeremie 2 jest przede wszystkim wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz technologicznych, wprowadzanie nowych, udoskonalonych produktów oraz usług, zakup maszyn i sprzętu produkcyjnego, finansowanie rozwoju działalności, realizacji nowych projektów czy też finansowanie kapitału obrotowego związanego z realizacją przedsięwzięć rozwojowych.

Kto może ubiegać się o pożyczkę w ramach Jeremie 2?

W projekcie Jeremie 2 mogą wziąć udział przede wszystkim podmioty mające zdolność spłaty pożyczki zgodnie z terminem zawartym w umowie, podmioty, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej, systematycznie i terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz ZUS, podmioty posiadające odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne przeznaczone do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem oraz te podmioty, które zostały pozytywnie zweryfikowane w bazach informacji gospodarczej.