Podpis elektroniczny

Zakres czynności, które można obecnie zrealizować w Internecie systematycznie rośnie. Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest nie tylko wygodne, ale i tanie, a także pozwala zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu. Kwalifikowany podpis elektroniczny to już codzienność na całym świecie, a jego zastosowanie jest tak szerokie, że wciąż dziwi fakt, iż papierowy obieg dokumentów to nadal norma w polskiej rzeczywistości.


Stare przyzwyczajenia

Napisać, wydrukować, podpisać, zeskanować, wysłać drogą elektroniczną, dostarczyć oryginał na pocztę lub osobiście do urzędu. Procedura zapewne dobrze znana i, niestety, wciąż praktykowana, pomimo dostępności w Polsce od przeszło 20 lat bezpiecznego podpisu elektronicznego. Co więcej, polskie prawo jest w pełni przygotowane do tego, aby wszelkiego rodzaju dokumenty podpisywane były właśnie w ten sposób.


Podpis elektroniczny od KIR

Podpis elektroniczny to w szerokim ujęciu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, zapewniający autentyczność dokumentów elektronicznych. Takie rozwiązanie w istotny sposób usprawnia wszelkie procesy administracyjno-prawne, oszczędzając przy tym czas oraz pieniądze. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można nabyć w kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne bezpiecznego podpisu elektronicznego, jak np. KIR.


Ta sama moc prawna

Dane w postaci elektronicznej sygnowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mają taką samą moc pod względem skutków prawnych, jak dokumenty podpisane własnoręcznie. Mówi o tym art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. Dzięki temu podpis elektroniczny ma obecnie wszechstronne zastosowanie w wielu obszarach m.in. biznesowych, administracyjnych czy też medycznych.

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym można wykorzystać, np. do:


• kontaktów drogą elektroniczną z ZUS,
• nadawania mocy prawnej dokumentom w internetowych kontaktach prawnych,
• uzyskania wpisów elektronicznych odnośnie wszystkich podmiotów gospodarczych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• prowadzenia urzędowej korespondencji z placówkami administracji publicznej z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
• składania e-deklaracji podatkowej,
• uzyskania danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej,
• podpisywania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
• wystawiania e-faktur,
• brania udziału w zabezpieczonych aukcjach oraz przetargach elektronicznych,
• ubiegania się o dotacje w PARP drogą elektroniczną,
• zgłaszania w formie elektronicznej zbiorów danych osobowych do GIODO,
• składania e-deklaracji do UFG.

Autentyczny, integralny, niezaprzeczalny

Podpis elektroniczny jest przypisany wyłącznie do jednej osoby składającej taki podpis. Poprzez powiązanie z informacjami, do których został dołączony, jakakolwiek zmiana danych jest widoczna. W myśl art. 78(1) kodeksu cywilnego, żaden odbiorca dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym nie może zasłaniać się argumentem, że otrzymał niepodpisany dokument. Takie pismo niesie za sobą takie same skutki prawne, jak dokument papierowi – ponieważ kwalifikowany podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność.